Oświadczenie dot. zamieszczonych linków:

OFFICE TEAM Sp. z o.o. oświadcza, że nie ma żadnego wpływu na zawartość stron, do których linki znajdują się na tej stronie. OFFICE TEAM Sp z o.o. dystansuje się niniejszym od każdej zawartości wszystkich linków na tej stronie internetowej i nie uważa ich zawartości za własne. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich linków umieszczonych na tej stronie internetowej i do wszystkich zawartości stron, do których odsyłają bannery, przyciski i linki. Wejście na inne strony internetowe następuje na własne ryzyko.